Źródła informacji w bibliotece szkolnej

 

Biblioteka szkolna wspomaga uczenie się uczniów poprzez dostęp do:

 

I. Bezpośrednich źródeł informacji:

 

II. Pośrednich źródeł informacji

 

              Alfabetyczny

                   Przedmiotowy

                   Zbiorów audiowizualnych

                   Materiałów repertuarowych

 

                   Zagadnieniowa

                   Osobowa

                   Materiałów repertuarowych

 

III. Komputerowego stanowiska pracy, które umożliwia:

§         pracę z programami biurowymi (np. do przygotowania
    referatów, pracy domowej)

§         korzystanie z Internetu (wyszukiwanie informacji)

§         naukę z programami multimedialnymi: encyklopediami, słownikami,  

        programami edukacyjnymi

§         rozrywkę (korzystanie z programów graficznych, gier)

 

Każda osoba odwiedzająca bibliotekę może także liczyć na POMOC NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA. On pokaże, jak korzystać z możliwości, które oferuje biblioteka.