REGULAMIN ICIM

 

1.          Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

2.          Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.

3.         Uczniowie mogą korzystać z komputerów przed lub po lekcjach w godzinach pracy biblioteki.

4.         Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania
z ICIM.

5.          Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

6.     Limit czasu korzystania z komputera wynosi 30 minut.

7.         Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.

8.         Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.

9.         Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.

11.     Z nagrywarki CD – ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.

12.    Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz.

13.       Zabrania się:

:   dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,

:    instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu-Gadu itp.),

:      wysyłania wiadomości tekstowych sms,

:      kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,

:      korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,

:      korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.

14.   Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada
 użytkownik.

15.      W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.

16.      Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.