• Publikacje książkowe - Teresa Borowiec, Regina Kawa.

  "Szkoła w Budziwoju"
  "Kościół w Budziwoju"

        

 • Publikacje skierowane do rodziców:

  Rola czytania ze zrozumieniem w procesie edukacji wczesnoszkolnej (pedagogizacja rodziców) - Agnieszka Janowska

  Dysleksja rozwojowa (pedagogizacja rodziców) - Agnieszka Janowska

  "Nadpobudliwość psychoruchowa u dziecka oraz wpływ zaplanowanego ruchu na uczenie się" (pedagogizacja rodziców) - Joanna Nowak

  "Kilka słów o wadach wymowy u dzieci" (pedagogizacja rodziców) - Katarzyna Błońska

  "Praca domowa ucznia klas I - III" (pedagogizacja rodziców) - Krystyna Borkowska

  "Wpływ telewizji i gier komputerowych na psychikę dziecka" (pedagogizacja rodziców) - Anna Sawicka

  "Mobbing w szkole" (pedagogizacja rodziców) - Irena Jurek

  "Uzaleznienie od komputera" (pogadanka dla rodziców) - Krystyna Borkowska

  "Komputer i Internet - ich wpływ na rozwój dziecka" (pedagogizacja rodziców) - Bożena Filip

  "Aktywne życie z astmą" (ulotka dla rodziców) - Irena Jurek

  "Metody wychowawcze stosowane przez rodziców - system nagród i kar" (pedagogizacja rodziców) - Krystyna Borkowska

  "Stop przemocy i agresji" (pedagogizacja rodziców) - Anna Sawicka

  "W dłoniach Boga jesteśmy bezpieczni i szczęśliwi" (pedagogizacja rodziców) - Renata Rzeźnik

  "Jak wspierać i motywować dziecko w czasie pierwszego etapu nauki?" - Krystyna Borkowska

  Agresja wśród dzieci i sposoby jej redukowania - Renata Rzeźnik

  "Zadania i rola świetlicy szkolnej" - Agnieszka Kozioł

  "Jak rozpoznać ucznia z dysleksją" (pedagogizacja rodziców) - Katarzyna Błońska

 • Scenariusze uroczystości i apeli szkolnych:

  Miesiąc styczeń - pora życzeń (inscenizacja) - Agnieszka Janowska

  Scenariusz pasowania na ucznia klas pierwszych - Ewa Morlak

  Żyj z przyrodą w zgodzie - Ewa Morlak

  Spotkanie z nutkami - M. Chlebek

  Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka - Krystyna Borkowska

  Scenariusz uroczystości o Papieżu Janie Pawle II - Renata Rzeźnik

  "Jak to niegdyś bywało" scenariusz przedstawienia wielkanocnego - Renata Rzeźnik

  Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka - Anna Wisz

  "Wszechobecny hałas" (scenariusz apelu szkolnego) - Irena Jurek

  "Spór o ważności owoców nad warzywami" (scenariusz apelu szkolnego) - Irena Jurek

  Scenariusz przedstawienia dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty - Marta Witowska

  Scenariusz przedstawienia kukiełkowego- Marta Witowska

  "Wielkanoc zajączka oraz spotkania z rodzicami" (scenariusz inscenizacji teatralnej) - Marta Witowska

  "Dlaczego należy dbać o środowisko?. Przylot kosmitów na Ziemię" (apel szkolny) - Bożena Filip

  "Niesamowita podróż do przeszłości" (scenariusz akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja) - Bożena Filip

  Baśń higieniczna o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach (scenariusz przedstawienia o tematyce profilaktyki zdrowia) - Renata Rzeźnik

  "Jan Paweł II - obrońca godności człowieka" (program słowno - muzyczny na Dzień Papieski) - Renata Rzeźnik

  "Grunt to dobre wychowanie", czyli grzeczność na co dzień (scenariusz dotyczący zasad dobrego wychowania) - Regina Kawa, Renata Kędzierska

  "Od smutku do radości" (scenariusz wieczorku poetyckiego) - Renata Kędzierska

  "Planeta Ziemia" (scenariusz apelu przygotowanego przez klasę V) - Małgorzata Chorzępa

  "Z serca mego pieśni..." (montaż poetycko - muzyczny poświęcony Adamowi Mickiewiczowi) - Regina Kawa, Renata Kędzierska

  "Jubileusz szkoły" - (scenariusz obchodów uroczystości szkolnej - 160- lecia SP w Budziwoju) - Regina Kawa, Renata Kędzierska

 • Ekologia:

  "Ciekawostki ekologiczne" (prezentacja multimedialna) - Iwona Woźniak

  "Ku przestrodze - fraszki ekologiczne" (prezentacja multimedialna) - Iwona Woźniak

 • Inne:

  "Moja wspólnota klasowa" (scenariusz lekcji wychowawczej) - Renata Rzeźnik

  "Ćwiczenia i zabawy dla dzieci chorych na astmę" - (wskazówki dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego) - Irena Jurek

  "Z Astrid Lindgren poznajemy Szwecję" (scenariusz zajęć z edukacji czytelniczo medialnej oraz edukacji europejskiej do realizacji w klasie II) - Katarzyna Błońska, Bożena Filip

  Mandala, technika wspomagająca rozwój ucznia - Marta Chlebek

  "Młodszy kolega bezpieczny na drodze" (scenariusz akcji edukacyjnej dla uczniów klas Ia i Ib) - Małgorzata Chorzępa

  Wychowanie metodą harcerską - Iwona Woźniak

  "W Polsce bije serce Świata, a czy Twoje serce bije dla Polski" - (materiały z II etapu ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN) - Regina Kawa, Renata Kędzierska, Elżbieta Kwolek

  "Rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży" - artykuł prasowy - Irena Jurek

  "Prostokąty i kwadraty - rozwiązywanie zadań" - konspekt lekcji matematyki - Anna Sawicka

  "Instrukcje obsługi urządzeń technicznych gospodarstwa domowego" - konspekt lekcji techniki - Małgorzata Chorzępa