Publikacje w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

 • SOS dla Ziemi - scenariusz apelu - Iwona Woźniak
 • Ku przestrodze - fraszki ekologiczne - Iwona Woźniak
 • Wychowanie metodą harcerską - Iwona Woźniak
 • Dzień Ziemi - inscenizacja ekologiczna - Iwona Woźniak
 • Nie rób tak! - Iwona Woźniak
 • Ciekawostki ekologiczne - Iwona Woźniak
 • Wielkanoc zajączka - scenariusz teatralny - Marta Witowska
 • Agresja wśród dzieci i młodzieży - Renata Rzeźnik
 • Znaczenie roli rodziców w rodzinie i w rozwoju dzieci - Renata Rzeźnik
 • Krzyż Chrystusa znakiem wiary i miłości - scenariusz lekcji religii - Renata Rzeźnik
 • Miłość, która zbawia świat - scenariusz programu słowno - muzycznego - Renata Rzeźnik
 • Przypowieść o siewcy - scenariusz lekcji religii - Renata Rzeźnik
 • Serce Jezusa pełne dobroci i miłości - scenariusz lekcji religii - Renata Rzeźnik
 • Edukacja polonistyczna scenariusz zajęć otwartych dla rodziców - Marta Witowska

  Publikacje zamieszczone na portalu Profesor.pl

 • Scenariusz przedstawienia na temat udzielania pierwszej pomocy "Zanim przyjdzie lekarz" - Katarzyna Błońska
 • Ćwiczenia w zapisywaniu i odczytywaniu wyrażeń algebraicznych - konspekt lekcji matematyki - Anna Sawicka
 • Test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów klas V z matematyki - Anna Sawicka
 • Cele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - Krystyna Borkowska, współautorstwo Marta Chlebek
 • Moja mamusia w obrazie i poezji - Krystyna Borkowska, współautorstwo Marta Chlebek
 • Bądźmy kulturalni - Ewa Morlak
 • W książkowej krainie - Ewa Morlak
 • Co to jest pajdokracja? - Agnieszka Janowska
 • Andrzejkowe wróżby - Agnieszka Janowska
 • Agresja i sposoby jej redukowania - Agnieszka Janowska

  Publikacje zamieszczone na portalu Interlkasa.pl

 • Moja wspólnota klasowa - scenariusz lekcji wychowawczej - Renata Rzeźnik
 • Chwile radości z Janem Brzechwą - scenariuszapelu szkolnego - Anna Sawicka
 • Dzień Ziemi - scenariusz na Dzień Ziemi- Iwona Woźniak
 • Zwiastuny wiosny - scenariusz apelu szkonego - Ewa Morlak

  Publikacje zamieszczone na portalu Scholaris.pl

 • Skąd pochodzą znane powiedzenia? - scenariusz zajęć - Renata Kędzierska
 • Jak dawniej ubierali się mieszkańcy naszego regionu? - scenariusz zajęć - Regina Kawa

  Publikacje zamieszczone na portalu Serwis Fundacji Wspomagania Wsi

 • "Społeczeństwo informacyjne w szkole nr 15 w Rzeszowie"- Renata Kędzierska, Małgorzata Chorzępa