HARMONOGRAM SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI

w roku szkolnym 2012/2013

 

 

Lp.

Nazwa uroczystości

Termin realizacji

1.          

Dzień Edukacji Narodowej

15 X 2012

2.          

Pasowanie na ucznia

16 X 2012

3.          

Narodowe Święto Niepodległości

9 XI 2012 (szkoła)

11 XI 2012 (ODK)

4.          

Boże Narodzenie

21 XII 2012

5.          

Dzień Babci i Dziadka

21/22 I 2013

6.          

Zabawa karnawałowa

3 I 2013

7.          

Pasowanie na czytelnika

II 2013

8.          

Wielkanoc

27 III 2013

9.          

Rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

IV 2013

10.      

Dzień Ziemi

22 IV 2013

11.      

Rocznica uchwalenia Konstytucji     3 maja

30 IV 2013

12.      

Dzień Matki

26 V 2013

13.      

Dzień Dziecka

1 VI 2013

14.      

Szkolny Tydzień Sportu

VI 2013

15.      

Pożegnanie absolwentów

28 VI 2013

16.      

Zakończenie roku szkolnego

28 VI 2013