1.     Pedagog szkolny

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Te obszary działania i zakresy obowiązków są realizowane przy ścisłej współpracy z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym również poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i inne).

Ale głównym podmiotem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ.

Godziny pracy


Środa: 8.45-11.45

Czwartek: 10.30-14.30

Piątek: 8.00-12.00

 

2.     Instytucje wspierające uczniów i rodziców

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów

Tel: (017) 74 83 800

www.ppp2.rzeszow.pl

3.     Dla uczniów

Uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego wtedy, gdy:

Przyjdź z każdą sprawą, która jest dla Ciebie trudna.


    4. Dla rodziców

Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego wtedy gdy:


  • Jak motywować dziecko do nauki?

  • Jak mówić, żeby dziecko chciało się uczyć?