1a  I.Woźniak

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

zaj_komputer

23

e_wczesnoszk

17

 

 

 

 

 

 

 2  8:50- 9:35

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 

 

 

 

 

 

 3  9:45-10:30

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 

 

 

 

 4 10:35-11:20

j.angielski

16

wf

św

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

j.angielski

17

 5 11:40-12:25

religia

24

e_plastyczna

18

wf

sg

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 6 12:45-13:30

 

 

 

 

religia

17

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 7 13:35-14:20

 

 

 

 

 

 

e_muzyczna

17

wf

b

1b  E.Morlak       

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

 

 

 

 

e_muzyczna

17

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 2  8:50- 9:35

 

 

 

 

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 3  9:45-10:30

 

 

 

 

wf

sg

wf

sg

e_wczesnoszk

17

 4 10:35-11:20

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

j.angielski

16

e_wczesnoszk

18

wf

św

 5 11:40-12:25

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 

 

religia

18

j.angielski

18

 6 12:45-13:30

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

17

 

 

 

 

 

 

 7 13:35-14:20

religia

22

zaj_komputer

23

 

 

 

 

 

 

2a  K.Borkowska 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

e_wczesnoszk

17

e_wczesnoszk

15

 

 

 

 

wf

 

 2  8:50- 9:35

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

 

 

e_wczesnoszk

23

e_wczesnoszk

9

 3  9:45-10:30

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

wf

sg

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

 4 10:35-11:20

j.angielski

18

religia

26

e_wczesnoszk

15

wf

sg

e_wczesnoszk

15

 5 11:40-12:25

 

 

e_wczesnoszk

23

e_wczesnoszk

15

religia

15

 

 

 6 12:45-13:30

 

 

 

 

e_wczesnoszk

15

j.angielski

15

 

 

 7 13:35-14:20

 

 

 

 

zaj_komputer

23

 

 

 

 

2b  A.Wisz

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

 

 

 

 

 

 

e_wczesnoszk

15

zaj_komputer

23

 2  8:50- 9:35

 

 

 

 

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

 3  9:45-10:30

j.angielski

18

religia

18

e_wczesnoszk

15

j.angielski

17

e_wczesnoszk

16

 4 10:35-11:20

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

wf

sg

wf

św

wf

sg

 5 11:40-12:25

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

17

 

 

e_wczesnoszk

15

 6 12:45-13:30

e_wczesnoszk

15

e_wczesnoszk

15

religia

24

 

 

 

 

 7 13:35-14:20

 

 

e_wczesnoszk

15

 

 

 

 

 

 

3a  A.Janowska

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

 

 

 

 

 

 

 2  8:50- 9:35

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

 

 

 

 

 

 

 3  9:45-10:30

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

22

wf

b

e_wczesnoszk

18

 4 10:35-11:20

religia

23

wf

b

religia

22

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

 5 11:40-12:25

wf

sg

 

 

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

 6 12:45-13:30

j.angielski

18

 

 

e_wczesnoszk

16

zaj_komputer

23

e_wczesnoszk

16

 7 13:35-14:20

 

 

 

 

j.angielski

22

 

 

 

 

3b  J.Nowak

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

 

 

 

 

religia

16

wf

sg

e_wczesnoszk

16

 2  8:50- 9:35

 

 

 

 

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

e_plastyczna

16

 3  9:45-10:30

zaj_komputer

23

 

 

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

23

 4 10:35-11:20

wf

sg

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

8

religia

15

wf

b

 5 11:40-12:25

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

 

 

e_wczesnoszk

25

j.angielski

22

 6 12:45-13:30

e_wczesnoszk

16

e_wczesnoszk

16

 

 

 

 

 

 

 7 13:35-14:20

e_wczesnoszk

16

j.angielski

18

 

 

 

 

 

 

4a  R.Kawa

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

matematyka

15

matematyka

26

przyroda

26

matematyka

23

j.angielski

18

 2  8:50- 9:35

j.polski

25

przyroda

26

j.polski

25

j.polski

25

j.polski

25

 3  9:45-10:30

wf

b

j.polski

25

religia

18

zaj.technicz

22

przyroda

26

 4 10:35-11:20

hist. i społ

22

wf

sg

wf

b

plastyka

24

j.angielski

22

 5 11:40-12:25

godz.wych

25

j.angielski

26

j.niemiecki

18

wf

b

muzyka

24

 6 12:45-13:30

religia

25

 

 

matematyka

26

 

 

zaj_komputer

23

4b  B.Filip

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

j.polski

25

matematyka

18

j.polski

25

j.polski

25

j.polski

25

 2  8:50- 9:35

matematyka

22

zaj.technicz

18

religia

18

j.angielski

22

matematyka

18

 3  9:45-10:30

przyroda

26

plastyka

24

wf

b

j.niemiecki

18

wf

b

 4 10:35-11:20

wf

b

przyroda

23

matematyka

18

godz.wych

22

hist. i społ

18

 5 11:40-12:25

j.angielski

18

j.polski

25

zaj_komputer

23

wf

sg

przyroda

26

 6 12:45-13:30

 

 

j.angielski

18

 

 

religia

25

muzyka

24

5a  A.Kondraciuk

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

przyroda

26

matematyka

23

j.polski

18

j.polski

26

j.polski

22

 2  8:50- 9:35

j.polski

22

godz.wych

22

przyroda

26

matematyka

18

przyroda

26

 3  9:45-10:30

matematyka

24

j.angielski

22

j.angielski

24

religia

23

muzyka

24

 4 10:35-11:20

wf

św

j.polski

22

j.niemiecki

24

wf

b

matematyka

25

 5 11:40-12:25

informatyka

23

historia

22

matematyka

25

j.angielski

22

wf

sg

 6 12:45-13:30

technika

23

religia

22

wf

b

plastyka

24

 

 

5b  I.Jurek

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

matematyka

18

plastyka

24

technika

24

religia

24

j.angielski

26

 2  8:50- 9:35

przyroda

26

matematyka

23

j.angielski

22

wf

b

historia

24

 3  9:45-10:30

j.polski

25

wf

b

przyroda

26

przyroda

26

matematyka

22

 4 10:35-11:20

informatyka

26

j.polski

25

j.polski

25

j.polski

25

muzyka

24

 5 11:40-12:25

wf

b

religia

24

wych.rodz.

24

matematyka

23

j.polski

25

 6 12:45-13:30

godz.wych

24

 

 

j.niemiecki

25

j.angielski

26

wf

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a  A.Gronko

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

j.polski

22

j.polski

22

j.polski

22

j.polski

22

j.polski

24

 2  8:50- 9:35

j.angielski

24

plastyka

24

technika

23

religia

24

j.angielski

22

 3  9:45-10:30

historia

22

matematyka

23

matematyka

23

godz.wych

24

wf

sg

 4 10:35-11:20

matematyka

24

wych.rodz.

22

przyroda

26

matematyka

26

przyroda

26

 5 11:40-12:25

przyroda

26

wf

sg

historia

22

j.niemiecki

26

informatyka

23

 6 12:45-13:30

 

 

wf

b

j.angielski

18

wf

b

 

 

 7 13:35-14:20

 

 

 

 

religia

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b  A.Sawicka

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

 1  8:00- 8:45

technika

24

j.polski

25

j.angielski

23

matematyka

18

matematyka

15

 2  8:50- 9:35

matematyka

23

religia

25

matematyka

24

przyroda

26

j.angielski

23

 3  9:45-10:30

wf

sg

przyroda

26

j.polski

25

j.polski

25

j.polski

25

 4 10:35-11:20

j.polski

25

muzyka

24

godz.wych

23

religia

23

informatyka

23

 5 11:40-12:25

j.angielski

22

wf

b

przyroda

26

plastyka

24

wf

sg

 6 12:45-13:30

 

 

wf

sg

historia

22

j.niemiecki

22

historia

22