Świetlica szkolna czynna codziennie w godzinach: 6:30 - 16:30


Regulamin korzystania z opieki świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej